Skip to content

Cyflwynir gan Yr Asiantaeth Ddarllen. Darperir mewn partneriaeth â llyfrgelloedd Cyhoeddus Cymru. Dysgu Mwy

English

Gall iogis bach ddysgu tawelu eu meddyliau, magu hyder a dysgu sut i gwrdd â phobl newydd trwy
archwilio byd ioga gyda'u ffrind Draig.

Gyda diolch i Zahrah Bashir o Diverse Cymru. Mae’r elusen Gymreig hon yn cefnogi pobl sy’n wynebu anghydraddoldeb ac mae'n ysgogi newid drwy adrodd straeon, gwasanaethau ymarferol a gweithio mewn partneriaeth.