Skip to content

Cyflwynir gan Yr Asiantaeth Ddarllen. Darperir mewn partneriaeth â llyfrgelloedd Cyhoeddus Cymru. Dysgu Mwy

English

Yn ystod Gaeaf Llawn Lles eleni, rydyn ni’n eich gwahodd i gyfarfod â rhai o’n hoff awduron Cymreig wrth iddyn nhw rannu pam eu bod nhw wrth eu bodd yn darllen, eu hoff straeon a sut (a pham) y dechreuon nhw ysgrifennu. Gwledd ar gyfer prynhawn neu noson o aeaf. Mwynhewch! Gyda diolch mawr i’n cyfeillion yng Nghyngor Llyfrau Cymru am rannu'r rhain gyda ni. Dysgwch fwy am eu gwaith gwych nhw yma.

Manon Steffan Ros

Eurig Salisbury

Anni Llyn

Luned Aaron