Skip to content

Cyflwynir gan Yr Asiantaeth Ddarllen. Darperir mewn partneriaeth â llyfrgelloedd Cyhoeddus Cymru. Dysgu Mwy

English

Mae dwsinau o lyfrgelloedd lleol ledled Cymru, pob un yn llawn o ddeunydd darllen da (miloedd ohonyn nhw, i gyd am ddim, ar ffurf sain, digidol neu brint), cylchgronau, cyfrifiaduron â mynediad i'r rhyngrwyd, digwyddiadau a gweithgareddau.

Mae drysau’r llyfrgell ar agor, ac mae’r staff yno yn barod i’ch croesawu a’ch helpu i gysylltu â phobl, lleoedd a phosibiliadau i fywiogi misoedd y Gaeaf.

I ddarganfod eich llyfrgell leol yn gyflym (a’r hyn sy’n digwydd yno) ewch i’r adran Ffeindio’ch Llyfrgell leol ar yr hafan yma https://llyfrgelloedd.cymru/. A gallwch eu dilyn ar Twitter @LlyfrgellCymru