Skip to content

Cyflwynir gan Yr Asiantaeth Ddarllen. Darperir mewn partneriaeth â llyfrgelloedd Cyhoeddus Cymru. Dysgu Mwy

English

Creu Crefft gyda Creative Lives!

Cyn dechrau, bydd angen i ti ofyn i oedolyn helpu i gasglu’r hyn sydd ei angen arnat ti at ei gilydd (bydd unrhyw beth sydd gen ti gartref yn gwneud y tro), ac i eistedd gyda thi wrth i ti lunio dy aderyn papur!

Creu dy aderyn papur dy hun

Creu lindysyn hosan

Dysga sut i syrffio’r rhyngrwyd yn ddiogel gyda WISE KIDS!

Tyrd i gwrdd â Sangeet o WISE KIDS Cymru!

Mae hi’n ateb dy gwestiynau am edrych o gwmpas ‘dinas’ y rhyngrwyd mewn ffordd sy’n garedig, yn ddiogel ac yn dda i dy les.

Dim ond yn Saesneg mae’r fideos yma ar gael ar hyn o bryd, ond mae detholiad gwych o fideos Cymraeg ar gael ar ein tudalen Hoff Awduron.