Skip to content

Cyflwynir gan Yr Asiantaeth Ddarllen. Darperir mewn partneriaeth â llyfrgelloedd Cyhoeddus Cymru. Dysgu Mwy

English

Dathlu ein lansiad, llyfrgelloedd lleol, a’ch hoff lyfrau chi!

Cyfle i’ch adolygiad llyfr gael ei gyhoeddi, neu i’ch celf ymddangos ar-lein!

Er mwyn dathlu lansiad Gaeaf Llawn Lles a rhestr lyfrau Gaeaf Llawn Lles sydd ar ddod, rydyn ni’n eich gwahodd i fwynhau profiad arbennig 

Gallwch chi un ai…

  • greu gwaith celf neu boster unigryw sy’n hyrwyddo eich hoff lyfr sy’n gwella eich hwyliau (gobeithio eich bod wedi enwebu!)

Neu…

  • os mai ysgrifennu creadigol sydd at eich dant yn hytrach na thynnu lluniau, ysgrifennwch adolygiad llyfr ar gyfer ein tudalen adolygiadau

Beirniadu

Bydd ein panel Gaeaf Llawn Lles yn adolygu’r holl geisiadau a bydd y rhestr fer o ddeg o bob categori yn cael ei chyhoeddi ar ein gwefan a phob un yn derbyn bwndel bach o’n llyfrau Gaeaf Llawn Lles (bydd y rhestr hir yn cael ei chyhoeddi ym mis Chwefror), dewis fydd yn arbennig i chi y mae'r panel yn meddwl y byddwch chi'n ei fwynhau o ystyried y llyfr rydych chi wedi'i enwebu!

Sut i gystadlu

Gall eich gwaith celf fod yn ddigidol, wedi'i greu â chreonau, wedi'i ddarlunio â phensil neu wedi'i baentio.

Ni ddylai eich adolygiad fod yn hirach na 300 o eiriau a gellir ei ysgrifennu â llaw neu ei deipio.

Sganiwch neu tynnwch lun ohono a’i anfon fel ffeil ddigidol i winterofwellbeing@readingagency.org.uk erbyn dydd Llun Chwefror 28, 2022, gan nodi CYSTADLEUAETH FFAN yn y llinell destun gyda’ch enw, oedran a chyfeiriad rhag ofn y bydd angen i ni gysylltu â gwobr!

Pwy all gymryd rhan?

Croesewir ceisiadau gan unrhyw un rhwng 5 a 25 oed.

Edrychwn ymlaen at glywed gennych a gweld eich gwaith! Pob lwc!