Skip to content

Cyflwynir gan Yr Asiantaeth Ddarllen. Darperir mewn partneriaeth â llyfrgelloedd Cyhoeddus Cymru. Dysgu Mwy

English

Mae meddwlgarwch yn ymwneud â hyfforddi ein sylw i brofi’r funud hon gyda mwy o chwilfrydedd a charedigrwydd. Gall hyn ein helpu ni i werthfawrogi’r hyn sy’n mynd yn dda a datblygu adnoddau i’n cefnogi ni wrth i ni ymdrin â heriau bob dydd. Mae’r sesiynau ‘Cyflwyniad i Feddwlgarwch’ hyn ar gyfer plant 7-11 oed. Bydd gemau, gweithgareddau a chyfleoedd i ymarfer meddwlgarwch mewn awyrgylch hamddenol sy’n hwyl.

Ardal

Awen Libraries (Bridgend)

Lleoliad

Llyfrgell Pencoed Library

Cyfeiriad lle mae’r digwyddiad yn cael ei gynnal

Penybont Road, Pencoed CF35 5RA

Gwybodaeth archebu

01656 754840 pencoed.library@awen-wales.com


  • Ar agor i’r cyhoedd?
  • Digwyddiad ar-lein yn unig?