Skip to content

Cyflwynir gan Yr Asiantaeth Ddarllen. Darperir mewn partneriaeth â llyfrgelloedd Cyhoeddus Cymru. Dysgu Mwy

English

Mae meddwlgarwch yn ymwneud â hyfforddi ein sylw i brofi’r funud hon gyda mwy o chwilfrydedd a charedigrwydd. Gall hyn ein helpu ni i werthfawrogi’r hyn sy’n mynd yn dda a datblygu adnoddau i’n cefnogi ni wrth i ni ymdrin â heriau bob dydd. Mae’r sesiynau ‘Cyflwyniad i Feddwlgarwch’ hyn ar gyfer plant 7-11 oed. Bydd gemau, gweithgareddau a chyfleoedd i ymarfer meddwlgarwch mewn awyrgylch hamddenol sy’n hwyl.

Ardal

Awen Libraries (Bridgend)

Lleoliad

Llyfrgell y Pil ~ Pyle Library

Cyfeiriad lle mae’r digwyddiad yn cael ei gynnal

Pyle Life Centre, Helig Fan, Pyle CF33 6BS

Gwybodaeth archebu

01656 754850 pyle.library@awen-wales.com


  • Ar agor i’r cyhoedd?
  • Digwyddiad ar-lein yn unig?