Skip to content

Cyflwynir gan Yr Asiantaeth Ddarllen. Darperir mewn partneriaeth â llyfrgelloedd Cyhoeddus Cymru. Dysgu Mwy

English

Tyrd i adeiladu a dysgu am adeiladau hanesyddol Llangollen! Nodwch, mi fydd y gweithdai hyn yn cael eu cynnal trwy gyfrwng y Gymraeg.

Ardal

Denbighshire

Lleoliad

Llyfrgell Llangollen/ Llangollen Library

Cyfeiriad lle mae’r digwyddiad yn cael ei gynnal

Llyfrgell Llangollen, Y Capel, 19-21 Stryd y Castell, Llangollen LL20 8NU / Llangollen Library, The Chapel, 19-21 Castle Street, Llangollen LL20 8NU

Gwybodaeth archebu

Rhaid cofrestru o flaen llaw: 01978 869600 / llyfrgell.llangollen@sirddinbych.gov.uk


  • Ar agor i’r cyhoedd?
  • Digwyddiad ar-lein yn unig?