Skip to content

Cyflwynir gan Yr Asiantaeth Ddarllen. Darperir mewn partneriaeth â llyfrgelloedd Cyhoeddus Cymru. Dysgu Mwy

English

Tyrd i adeiladu a dysgu am adeiladau hanesyddol Corwen! Nodwch, mi fydd y gweithdai hyn yn cael eu cynnal trwy gyfrwng y Gymraeg.

Ardal

Denbighshire

Lleoliad

Llyfrgell Corwen / Corwen Library

Cyfeiriad lle mae’r digwyddiad yn cael ei gynnal

Llyfrgell Corwen, Neuadd Edeyrnion, Ffordd Llundain, Corwen LL21 0DG / Corwen Library, Neuadd Edeyrnion, London Road, Corwen LL21 0DG

Gwybodaeth archebu

Rhaid cofrestru o flaen llaw: 01490 412378 / llyfrgell.corwen@sirddinbych.gov.uk


  • Ar agor i’r cyhoedd?
  • Digwyddiad ar-lein yn unig?